پریودهای نامنظم چه عللی را به دنبال خواهند داشت؟؟

 

پریودهای نامنظم چه عللی را به دنبال خواهند داشت؟؟

 

پریودهای نامنظم علاوه بر تغییری که از نظر جسمی بر روی فرد باقی می گذارد ، تغییرات روحی و روانی هم به دنبال خواهند داشت و از این نظر باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند. پریودهای نامنظم خود را جدی بگیرید و برای رفع این حالت به پزشک مراجعه کنید. اما از قبل به یک سری علل توجه داشته باشد تا در صورت گرفتن شرح حال توسط پزشک مربوطه هرچه سریع تر به نتیجه برسید.

یکی از شایع ترین عللی که می توان آن را قاتل پریود منظم معرفی کرد ، وجود استرس در زندگی یک خانم می باشد. هرچه استرس بیشتر شود ، تغییرات در هورمون های زنانه بیشتر خواهد شد و همین امر می تواند پریودهای نامنظمی را پدید آورد. دوری از استرس یا عامل استرس زا تا حدودی برطرف کننده این نوع بی نظمی ها خواهد بود. استفاده از رژیم های غذایی لاغر کننده یا چاق کننده و تغییر یکباره در وزن نیز عامل دیگری برای پریودهای نامنظم می باشد.

حتما با این موضوع برخورد کرده اید که یک فرد به دلیل مسافرت یا هر علت دیگری با مصرف قرص ال دی یا اچ دی پریود خود را عقب می اندازند. این تغییر اجباری در نظم پریود خود عاملی برای پریودهای نامنظم بعدی می باشد. با مصرف قرص معمولا هورمون های خود را تا حد زیادی دچار یک شوک ناگهانی خواهید کرد و بازگشت به شرایط هورمونی قبلی تا هفته های زیادی به طول خواهد انجامید.

برخی از بیماری های مرتبط با تخمدان و رحم همانند رشد کیست ها در داخل تخمدان منجربه پریودهای نامنظم خواهند شد. تا زمان رفع بیماری های مرتبط با این دو عضو باید صبر پیشه کنید ، زیرا چنین بی نظمی ها ادامه دار خواهد شد. با بروز اولین علائم هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید و درمان خود را به سرعت آغاز نمایید.